Üniversitemiz Öğretim Üyesi Atama Kriterleri ve Akademik Etkinlik Formu "MEVZUAT" başlığında

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Daire Başkanlığımız Tanıtım Sunusunu İzlemek İçin Tıklayınız.
 
Daire Başkanlığımız Hizmet Standartları Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız.
 
 
 
 
 
 
Üniversitemiz Kriterleri - İlgili Kanunlar - Yönetmelikler  
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterleri .
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Sağlık Bilimleri)  EK-1   .
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Fen Bil. ve Sos. Bilimler)  EK-2 .
31 Temmuz 2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" . .
   
Kanunlar  
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  
   
Yönetmelikler  
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  
Akademik Teşkilat Yönetmeliği  
Doçentlik Sınav Yönetmeliği  
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği  
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmenlik  
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği  
Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik  
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik  
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracatları Hakkında Yönetmelik  
Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik  
Sakatların Devlet Memurlupuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik  
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik  
Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik  
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik  
Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik  
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği  
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik  
Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik  
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik  
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği  
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik  
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik  
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik  
Resmi Mühür Yönetmeliği  
 
Copyright © 2003-2017 Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Tasarım ve Uygulama : Kadir Ok
07.03.2003 tarihinden itibaren toplam ziyaretçi sayimiz