Üniversitemiz Öğretim Üyesi Atama Kriterleri ve Akademik Etkinlik Formu "MEVZUAT" başlığında

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Daire Başkanlığımız Tanıtım Sunusunu İzlemek İçin Tıklayınız.
 
Daire Başkanlığımız Hizmet Standartları Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız.
 
 
 
 
 
 
Daire Başkanlığı Olarak;

Misyonumuz
Üniversitemizin temel amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için Akademik-İdari insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmaktır.

Vizyonumuz
Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla konusunda uzman personel ile yaygın iletişim ağlarını ve veri tabanlarını kullanarak örnek alınacak bir sistem oluşturup idari işlemleri daha hızlı sonuçlandıran bir birim olmak.

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız
-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
-Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak,
-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
-Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teşkilat Yapımız
Daire Başkanına bağlı olarak,
-Akademik Personel Şube Müdürlüğünde 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur
-İdari Personel Şube Müdürlüğünde, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 3 Memur,
-Sicil Şube Müdürlüğünde 1 Şube Müdürü ,
görev yapmaktadır.

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler
-Akademik-İdari personelin özlük işlemleri (atama, terfi, emeklilik, görevlendirme,izin vb.)
-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar (kadro çalışmaları, personel alımı için ilan vb.)
-Hizmet öncesi, hizmet-içi, aday memurların yetiştirilmeleri ve görevde yükselme eğitim programlarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
-Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel verilerin hazırlanması.

Daire Başkanlığımız,
-Dürüstlük ve tarafsızlık,
-Gizlilik,
-İşin hızlı, zamanında ve doğru yapılması,
-Demokratik iş ortamı, dayanışma ve saygı,
-Sorunları metedolojik ve mantıksal yollardan ele alma,
-İkna kabiliyeti, insan tutum ve davranışlarını anlayabilme,
-Fedakarlık,
değerlerini ön plana çıkaran bir anlayış çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir.

 
Copyright © 2003-2017 Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Tasarım ve Uygulama : Kadir Ok
07.03.2003 tarihinden itibaren toplam ziyaretçi sayimiz